Taloyhtiö, kerrostalo ja rivitalopihaan panostaminen lisää kiinteistön ja koko asuinalueen arvostusta, asukastyytyväisyyttä ja helpottaa lopulta asunnon myyntiä.

Tallenna

Tallenna

Taloyhtiö on yhteisöllinen asumismuoto, jossa yhteisöllisyys saattaa helposti unohtua, jos siihen ei erikseen panosteta. Tämä näkyy myös pihapiirien visuaalisessa ilmeessä. Laitetut pihat herättävät ihastusta ja nostavat sekä kiinteistön että parhaimmassa tapauksessa koko asuinalueen arvostusta.

Taloyhtiöissä on yksi piha, mutta monta kotia ja käyttäjää. Pihojen parantaminen vaatii hieman uskallusta ja halua ottaa yhteinen alue aktiivisempaan käyttöön.

 

Standardien mukainen piha

Kukapa ei haluaisi asua viihtyisässä ja hyvin hoidetussa taloyhtiössä, jossa paikat pidetään kunnossa ja turvallisina käyttää. Rakennusten lisäksi myös pihojen rakenteet, kuten aidat, katokset ja leikkivälineet vaativat huoltamista.

Jos taloyhtiössä ei enää asu juurikaan lapsia, saattavat leikkialueet ränsistyä huomaamatta. Turvallisuusvaatimukset ovat tiukempia kuin aikaisemmin ja pihan turvallisuus on taloyhtiön vastuulla. Kiristyvät vaatimukset edellyttävät pihasuunnittelijalta alan määräysten aktiivista seuraamista.

Turun seudulla vuoden 2016 alussa voimaan astuneet uudet jätehuoltomääräykset vaikuttavat taloyhtiöpihojen elämään pakollisiksi tulevien biojätteen keräysastioiden muodossa.

 

Liikkuminen, valaistus, kasvillisuus

Piha huutaa huomiota, kun asfaltti kupruilee ja kasvit voivat huonosti. Silloin piha on syytä päivittää nykypäivään suunnittelemalla toiminnot kokonaan tai osittain uusiksi. Otollinen aika on esim. julkisivu- tai linjasaneerausremonttien jälkeen, kun pihalla on muutenkin myllätty.

Kulkureittien sijoittuminen, lumitöiden hoitaminen, pihan kuivatus, parkkipaikat ja valaistus ovat esimerkkejä lukuisista pihasuunnittelussa huomioitavista asioista. Suosittelen säilyttämään puustoa pihassa, koska puut vaikuttavat suotuisasti pihan pienilmastoon ja viihtyvyyteen. Ne myös tasaavat maaperän vesitaloutta.

 

Hyvä suunnitelma ei jää pöytälaatikkoon

Pihasuunnittelu alkaa huolellisella kohteen kartoituksella.

Ensimmäinen käynti on pihapalaveri, jossa käydään läpi taloyhtiön erityispiirteet ja kiireellisimmät muutoskohteet.  Teen käynnistä kirjallisen yhteenvedon ja annan toimenpide-ehdotukset aikataulutuksineen. Käynnin hinta on taloyhtiöille 250 € + 24% arvonlisävero.

Pihasuunnitelmassa huomioidaan erityisesti pihan rakentamisen ja ylläpidon vaatimukset sekä kustannukset. Hyvä pihasuunnitelma on kattaa kaikki pihan eri toiminnot ja osa-alueet pelkän kasvillisuuden sijoittelun sijaan.

Osa taloyhtiöistä haluaa itse toteuttaa suunnitelmaan sisältyvät muutostyöt, kun taas suuremmat yhtiöt kilpailuttavat piharakentamisen. Tarjouksia on helppo vertailla keskenään, kun kaikki osa-alueet on eritelty suunnitelmaan tarkasti.

 

Piha kukoistaa, kun sitä hoidetaan

Suosittelen taloyhtiöille pihasuunnitelman lisäksi hoitosuunnitelmaa, sillä laiminlyötynä uusikaan piha ei kauaa säily katseen kestävänä.

Pari ensimmäistä vuotta ovat uuden pihan kannalta tärkeimmät. Helppohoitoiseksikin suunniteltu piha vaatii alkuun intensiivistä huolenpitoa, jotta kasvit alkavat kunnolla kasvaa. Ylläpitokustannukset pysyvät maltillisina, kun pihan hoito on suunnitelmallista.

 

Pihakartoituksia voidaan tehdä ympäri vuoden

 Suunnittelun lisäksi  tarjoan taloyhtiöille myös vihervalvontapalvelua, jossa  edustan taloyhtiötä viherrakentajan tai pihatöistä vastaavan huoltoyrityksen suuntaan. Koulutan jatkuvasti itseäni ja minulla on laajat yhteistyöverkostot. Pieni yritykseni tarjoaa joustavaa ja ammattitaitoista palvelua isolla intohimolla.

Valmiita pakettiratkaisuja taloyhtiöille on valitettavasti mahdotonta antaa.

Kartoituskäynti pihasuunnittelutarjouksen tekemistä varten on taloyhtiöille ilmainen. 

Teksti muokattu artikkelista s.33 Varsinais-Suomen Kiinteistöratkaisut  2016  vuosikirjassa.